АЖЛЫН ХЭСЭГ ДУНДГОВЬ АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА

IMG_9738.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, аюулгүй байдлын хэлтсийн дарга хурандаа Б.Батболдоор ахлуулсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн тус газарт 2018 онд хийгдсэн иж бүрэн шалгалтын биелэлтийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 18-20-ны өдрүүдэд шалгаж офицер, ахлагч нарт мэргэжил арга зүйн заавар зөвлөмж өгч ажиллав.

ЭРСДЭЛГҮЙ ДУНДГОВИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top