“ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА”

72105809_1174030292788353_4624208317701423104_n.jpg

Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн захиргааны байгууллагуудад Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж, гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм норм нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

ЭРСДЭЛГҮЙ ДУНДГОВИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top