“ISO-9001”, “ISO-45001” СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛНЭ

84182038_1291024561088925_593708662359326720_o-1.jpg

Онцгой байдлын байгууллагын 2020 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагааны менежментийн шинэ тогтолцоог бий болгож, бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний чанарыг хэрэглэгчийн шаардлагад нийцүүлж, сайжруулах зорилгоор “ISO-9001”, алба хаагчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоог хангах зорилгоор “ISO-45001” стандартуудыг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлж гэрээ байгууллаа.

ЭРСДЭЛГҮЙ ДУНДГОВИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА
ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top