Дотоод хэргийн Их сургуулийн Удирдлагын сургуулийн багш суралцагч нар Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

IMG_8845-scaled.jpg

Дотоод хэргийн Их сургуулийн Удирдлагын сургуулийн багш суралцагч нар Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

scroll to top