Алба хаагчид цэргийн хэргийн мэдлэгээ нэмэгдүүлнэ.

123273198_1542614292596616_1755045195966525270_n.jpg

Бие бүрэлдэхүүний сургалтын төлөвлөгөөний дагуу алба хаагчдын цэргийн хэргийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор “Монгол Улсын цэргийн нийтлэг дүрэмүүд”-ээр танхимын сургалт зохион байгуулагдаж байна. Танхимын сургалт нийт 16 цаг үргэлжилж, 16 цагийн дадлагаар мэдлэгээ бататгана.

scroll to top