Эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалтын дэглэмийг зөрчиж зөвшөөрөлгүй, хулгайн замаар аймгийн төврүү нэвтэрсэн иргэн “Н”-ийг Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлд заасны дагуу 150,000 төгрөгөөр торгуулийн арга хэмжээ авлаа.

scroll to top