ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ОРОН НУТГИЙН ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДЛАА…

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн хурал зохион байгуулагдаж орон нутгийн гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээнд тулгуурлан энэ онд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг баталлаа. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийг аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга тэргүүлэх бөгөөд орон нутгийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр бодлогын зөвлөмж гаргах, төрийн захиргааны байгууллагуудад чиглэл өгөх; дэмжлэг үзүүлж салбар дундын зохьцуулалтыг хангах үндсэн үүрэгтэй юм.

ЭРСДЭЛГҮЙ ДУНДГОВИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top