ОФИЦЕР БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ЦУГЛАРАЛТ СУРГАЛТ”-ЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

146144909_1624216251103086_8224595041366746300_o.jpg

Газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2021 оны дэвшүүлсэн зорилт болон гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, алба хаагчдын албаны бэлэн байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор “ОФИЦЕР БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ЦУГЛАРАЛТ СУРГАЛТ”-ыг амжилттай зохион байгууллаа.Тус сургалтаар төрийн болон албаны нууцын тухай, албан хэрэг хөтлөлт стандарт, албаны бэлтгэл бэлэн байдлыг дээшлүүлэх нь, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах нь зэрэг танхимын сургалтыг зохион байгуулж алба хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүллээ.

scroll to top