АЛБА ХААГЧИД ӨВЛИЙН УЛИРЛЫН ХУВЦСАНД ШИЛЖЛЭЭ..

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/231 дүгээр тушаал, Өмнөд бүсийн төвийн захирагчийн 2021 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/05 дугаар тушаал, Онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/70 дугаар тушаалаар тус газрын нийт бие бүрэлдэхүүнийг хүйтний улирлын хувцсанд шилжүүлэн, хувцасны болон жагсаалын нэгдсэн үзлэг зохион байгуулж алба хаагчдад үүрэг, чиглэл өгч ажиллалаа.

scroll to top