САХИЛГА, ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА…

249018102_934297340838594_2722643074168243840_n.jpg

Онцгой байдлын албаны алба хаагчийн сахилгын дүрмийг мөрдүүлэх, байгууллагын соёлыг түгээх, эрсдэлт зан үйлээс татгалзаж хамт олны дунд эерэг уур амьсгалыг түгээх зорилгоор сахилга, ёс зүйн зөвлөгөөн зохион байгуулагдлаа.

Зөвлөгөөний үеэр алба хаагчид “Алба хаагчийн зөөлөн ур чадвар хөгжүүлэх туршлага”, “Онцгой байдлын алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм”  сэдвийн хүрээнд танхимын сургалтад хамрагдаж, байгууллагын соёлыг түгээх, эрсдэлт зан үйлээс татгалзах, эерэг уур амьсгалыг түгээх талаар нээлттэй хэлэлцүүлэг өрнүүлэн зөвлөгөөний үр дүнд “Хандлагаа өөрчилж, хамтдаа хөгжье” уриалгыг дэвшүүллээ.

БИДНИЙ СЭТГЭЛ НЭГЭН ЗҮГТ

scroll to top