ДОТООД АЖИЛ

            Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын тушаалаар “Улсын нөөцийн салбарын Шилдэг ажилтан” болсон 124 дүгээр салбарын дарга ахмад Ж.Цэцэгдэлгэрт хамт олны зүгээс дурсгалын зүйл гардуулж, хүндэтгэл үзүүллээ.

БИДНИЙ СЭТГЭЛ НЭГЭН ЗҮГТ 

scroll to top