ГЭР БҮЛИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА…

272136638_4568934909884674_8602345524941568802_n.jpg

ОБЕГ-аас 2022 онд Офицерын манлайлал, бие бүрэлдэхүүний сургалт, мэргэжлийн ур чадвар, ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилт дэвшүүлж, Дундговь аймгаас “Хүний хөгжлийг дэмжих жил” болгон зарласантай холбогдуулан хамт олны эерэг уур амьсгалыг нэмэгдүүлэх зорилгоор хандлагыг өөрчилье, хамтдаа манлайлъя уриан дор тус газрын бие бүрэлдэхүүн, гэр бүлүүдийг хамруулан сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтыг хуульч, лектор Ц.Азбаяр “Гэр бүлийн харилцаа ба манлайлал” сэдвээр удирдан явуулсан юм.

БИДНИЙ СЭТГЭЛ НЭГЭН ЗҮГТ

scroll to top