гамшгаас хамгаалах болон гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч нар хяналт, шалгалт хийж байна

277818181_4825220210922808_5708467216915464562_n.jpg

.Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу аймгийн хэмжээнд “Газрын тос, Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, Шатахуун түгээх станц”-ын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэн, хуулийн этгээдийн барилга байгууламжид Гамшгаас хамгаалах болон Гал түймрийн аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм нормативынбаримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт, шалгалт хийж байна.

scroll to top