Сургалт зохион байгууллаа

278706760_4857916994319796_688186146021840767_n.jpg

Мэдээлэл холбоо сүлжээ төрийн өмчит ХХК-ий Дундговь аймгийн газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу байгууллагын ажилтан албан хаагчдад аюулт үзэгдэл ослоос урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох, байгууллагын галын аюулгүй байдлыг хангуулах, гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг ашиглах талаар мэдлэг олгох танхимын сургалтыг зохион байгууллаа.Сургалтад тус байгууллагын 48 ажилтан хамрагдлаа.

scroll to top