Бүтээлч ажил өрнүүлэв

279922505_4874692529308909_2501446474939597339_n.jpg

Аймгийн Засаг Даргын захирамжаар томилогдсон Онцгой байдлын газрын ажлын хэсэг Дэлгэрхангай суманд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулан ажиллаж байна. Энэ үеэр мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүний бэлтгэл бэлэн байдалд заавар зөвлөмж өгч, бүрэлдэхүүний санаачлагаар зориулалтын бус газар хадгалагдаж байсан тэжээлийг нөөцийн агуулахад стандартын дагуу хураалаа.

scroll to top