Хээрийн гаралт зохион байгууллаа

279948709_4879540568824105_5145911070134419610_n.jpg

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүний бэлтгэл, бэлэн байдлыг шалгаж Дэлгэрхангай, Сайхан-Овоо, Баянжаргалан, Өлзийт суманд хээрийн гаралт, Говь-Угтаал суманд шөнийн хээрийн гаралтыг тус тус зохион байгууллаа. Хувийн бэлтгэл бэлэн байдлаа хангаж дадлага сургуульд идэвхтэй оролцсон дээрх сумдын мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүндээ талархал илэрхийлье.

scroll to top