#АЛДВАЛ_ГАЛДАНА

241564112_191939909691655_7285478326435796940_n.jpg

Монгол Улсын ойн сан бүхий газар 14.3 сая га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн ердөө 9,1 хувийг эзэлж байна. Намрын хуурайшилтын үед иргэд ууланд аялах, самар жимс түүх үеэрээ ил гал гаргаж хараа хяналтгүй орхих, тамхины ишийг унтраалгүй хаях, автомашины яндан оч баригчгүй байх, ил задгай хаясан шил, савны хаягдал зэргээс үүдэн ой хээрийн түймрийн шалтгаан нөхцөл бүрдэж байдаг.

scroll to top