Өсвөрийн аврагч бүлгэмийн сургалт зохион байгууллаа

314552300_566842795246643_7512153683583923687_n.jpg

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зориолгоор Өсвөрийн аврагч бүлгэмийн сургалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Энэ удаагийн сургалтаар хүүхдүүд аюулт үзэгдэл ослоос урьдчилан сэргийлэх талаар анхан шатны мэдлэг эзэмшиж, сургуульдаа зохион байгуулсан “Нэгдүгээр хүүхэд” нөлөөллийн аяны хүрээнд зохион багуулсан ажлаа танилцууллаа. “Нэгдүгээрт хүүхэд” аяны хүрээнд “Говийн ирээдүй” цогцолбор сургуулийн Өсвөрийн аврагч бүлгэм сургуулийн орчны аюулыг бууруулах талаар шаардлагыг сургуулийн захиралд хүлээлгэн өгч, аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар ханийн сонинг хийж байрлуулсан байна.

scroll to top