Албаны сургалт зохион байгууллаа

313341590_562616465669276_5255372732083179823_n.jpg

Онцгой байдлын алба хаагчдын албаны мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор шинэчлэн батлагдсан “Цэргийн нийтлэг дүрэм”, “Онцгой байдлын байгууллагын холбоо техник хэрэгсэл, ашиглалт” сэдвээр бие бүрэлдэхүүнд танхимын сургалт зохион байгууллаа.

scroll to top