Гал түймэр унтраах тархалтын сургалт зохион байгууллаа

311988831_656276712690218_5399886320083960962_n.jpg

Дундговь Эм хангамж ХХК-д гал түймрийн аюулгүй байдлыг хангуулах, ажилтан алба хаагчдад гал түймрийн үед хэрэгжүүлэх шуурхай арга хэмжээ, гал унтраах анхан шатны мэдлэг олгох зорилгоор танхимын сургалт зохион байгуулж, объектын онцлогийг судалж гал унтраах шуурхай төлөвлөгөөг боловсруулан гал түймэр унтраах тархалтын сургалтыг зохион байгууллаа.

Ингэснээр болзошгүй гал түймрийн аюулыг хохирол багатай даван туулах чадавхтай болж байгаа юм.

scroll to top