Гал сөнөөгчийн зөвлөмж

316671251_578732930724296_6010459360701859124_n.jpg

       Сайнцагаан сумын Мандал сургуулийн сурагчдад “Гал сөнөөгчийн зөвлөмж” сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар бага насны хүүхдүүд гэртээ аюул осолгүй, болзошгүй гал түймрийн аюул, газар хөдлөлт, үер, цасан болон шороон шуурганы аюулын үед хүүхдүүд хэрхэн өөрийгөө хамгаалах ёстой талаар анхан шатны мэдлэгийг олголоо.

       Сурагчид гал сөнөөгчийн зөвлөмжийг даган биелүүлж аюулаас өөрийгөө хамгаалахаа илэрхийлэн өөрсдийн гараар зурж, бичиж хийсэн талархал, зургийг бэлэг болголоо.

scroll to top