Мэдлэгээ шэйрлэв…

319186236_587952476469008_3670946230205651267_n.jpg

“Нандин бүхнээ хамгаалья” аянд нэгдэж Хувь хүний хөгжил, өөрийгөө хөгжүүлэх нь сэдэвт сургалтыг Ахлах дэслэгч Э.Булган хамт олондоо зохион байгууллаа. Сургалтаар эерэг, нээлттэй уур амьсгалыг бүрдүүлэн нийт бүрэлдэхүүнд хувь хүний хөгжлийн чиг хандлага, өөрийнхөө давуу талыг нээн хөгжүүлэх талаар болон жендэр ба хүйсийн ялгаа, тэгш байдлын талаар мэдлэг олголоо.

scroll to top