СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

323022437_837851217292834_8764769903136927020_n.jpg

Сайнцагаан сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн багш ажилчдад байгууллагын аюулгүй байдлыг хангуулах “Аюулгүй амьдрах” мэдлэг сургалтыг зохион байгууллаа.
Сургалтаар байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах ажлын хүрээнд боловсруулах баримт бичгийн бүрдүүлэлт, болзошгүй аюул, эрсдэлийн үед авч хэрэгжүүлэх шуурхай арга хэмжээг зохион байгуулах талаар мэдлэг олголоо.

scroll to top