ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТАЛЛАА

326704790_936147651071429_148038119502499827_n.jpg

Онцгой байдлын газрын алба хаагчид 2023 онд зохион байгуулах ажлын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг, ажилтнууд Хөдөлмөрийн гэрээг шинэчлэн батлууллаа.

Энэ онд Онцгой байдлын алба хаагчид хуулиар хүлээсэн эрх, үүргээ хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ ОБЕГ-аас дэвшүүлсэн дараах зорилтын хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

1. Гамшгаас хамгаалах эрхзүйн орчныг сайжруулах

2. Штабын бэлтгэл, ажиллагааны удирдлагын чадавхыг бэхжүүлэх,

3. Холбоо, зарлан мэдээлэл, цахим ашиглалтыг нэмэгдүүлэх

scroll to top