326527073_567911381920954_1502156307139203407_n.jpg

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Сайнцагаан сумын хэмжээнд дулаанаар хангах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлыг хангуулах хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Хяналт шалгалтад аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 3 аж ахуйн нэгжийн 20 гаруй зуухууд хамрагдана.

Хяналт шалгалтын хүрээнд холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, болзошгүй гал түймэр, техникийн хологдолтой ослоос урьдчилан сэргийлэх бэлэн байдлыг хангуулах талаар заавар зөвлөмж өгч ажиллана

ЭРСДЭЛГҮЙ ДУНДГОВИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА

scroll to top