ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЧДАД НЭГДСЭН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

325390366_27295055476807012_6672428468887123647_n.jpg

     Худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудын аюулгүй байдлыг хангуулах, урьдчилан сэргийлэх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор нэгдсэн сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтад аймгийн төвд үйл ажиллагаа явуулж байгаа худалдаа үйлчилгээний төвийн ажилчид хамрагдаж Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, болзошгүй аюулт үзэгдэл ослоос урьдчилан сэргийлэх мэдлэг ойлголт авлаа.

ЭРСДЭЛГҮЙ ДУНДГОВИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА

scroll to top