328494099_3365421950411881_328819948611204477_n.jpg

ААВЫН НӨМӨР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сайнцагаан сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч Г.Мөнхтуяа “Аавын нөмөр” нэртэй сургалтаа зохион байгуулж, аав хүний үлгэр дууриалал, үр хүүхэд гэр бүлээ хайрлан хамгаалахын ач холбогдол, гэр бүлдээ хайрыг мэдрүүлэх талаарх зөвлөмж, сургамжийг аврагч аав нарт хүргэлээ.

scroll to top