ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

335412167_165585369270295_3647584178573542980_n-1.jpg

Му-н Шадар сайдын баталсан удирдамжийн дагуу Сайнцагаан сумын төр, захиргааны байгууллагын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, илэрсэн зөрчил дутагдалыг арилгуулах хугацаатай албан мэдэгдэл хүргүүлэн ажиллаж байна.

scroll to top