АЙМГИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЛБА, ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МЭРГЭЖЛИЙН АНГИД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

340651624_1035824317384879_9222105809733873435_n.jpg

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Шадар сайдын ажлын алба, Онцгой байдлын Ерөнхий газар, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар хамтран 2023 оны 05 дугаар сарын 24-26-ны өдрүүдэд Стратегийн команд штабын сургуулийг зохион байгуулахтай холбогдуулан Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу “Ослын үеийн удирдлагын тогтолцоо”, “Гамшгаас хамгаалах хууль”, “Мэргэжлийн ангийн дүрэм”-ээр сургалт зохион байгуулж бүрэлдэхүүнийг чадавхжууллаа

scroll to top