ХЭЭРИЙН ГАРАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

341202963_942617190092816_2098482719131782817_n.jpg

            Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдах “Стратегийн команд штабын сургууль”-ийн бэлтгэл ажлыг хангуулах хүрээнд алба хаагчдын албаны бэлтгэл, бэлэн байдал, бие бялдрын бэлтгэлжилтийн нормативыг хангуулах зорилгоор 04 дүгээр сарын 18-ний өдөр бие бүрэлдэхүүнийг “Цуглар” дохиогоор ажиллуулж хээрийн гаралтыг зохион байгууллаа.

            Арга хэмжээний хүрээнд алба хаагчид “GPS ашиглан тогтоосон цэгийг олох”, “Радио холбоог зохион байгуулах”, “100 метрийн гүйлтийн норматив”, “Туухай өргөлтийн норматив” төрлүүдээр хүч, техникийн дасгалуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top