ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

viber_image_2023-06-30_15-43-19-131-2.jpg

Аймгийн хэмжээнд уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудад гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлыг хангуулах хяналт шалгалтыг аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2023 оны 06 дугаар сарын 26-аас 06 дугаар сарын 30-ний өдрийн хооронд зохион байгуулж ажиллалаа. Хяналт шалгалтаар Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг шалган хугацаатай үүрэг, зөвлөмжийг өгч ажилласан.

scroll to top