ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН НИЙТ БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ БЭЛТГЭЛ БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ШАЛГАЛАА.

Уг арга хэмжээний хүрээнд нийт бие бүрэлдэхүүнийг 09:00 цагт цуглуулж алба хаагчдын биед байх зүйлс, хээрийн үүргэвчинд үзлэг хийж, хүн нэг бүрийн бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгаж үүрэг чиглэл өглөө.

Мөн алба хаагчдыг Газрын байрлалаас урагш 2 кт зайд явган марш үйлдэх, гир өргөх, гар дээр суниалт зэрэг дадлага сургуулийг хийж гүйцэтгэлээ.

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР

scroll to top