ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

viber_image_2023-08-31_09-10-35-849.jpg

Аймгийн Прокурорын газрын хүсэлтийн дагуу тус байгууллагын гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг олон нийтийн оролцоотойгоор үнэлж, Прокурорын аюулгүй байдлыг хангуулах зорилтыг хэрэгжүүлэх, гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг тодотгоход мэргэжил арга зүйн заавар өгч ажиллалаа.

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХАД ИРГЭН БҮРИЙН ОРОЛЦОО ЧУХАЛ

scroll to top