СУРГУУЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД ЗААВАР ЗӨВЛӨМЖ ӨГЧ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

viber_image_2023-08-31_11-01-13-375.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн аюулгүй байдлыг хангуулах талаар хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, эрсдэлт нөхцөл байдлыг арилгах, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх төлөвлөлтийг сайжруулах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХАД ИРГЭН БҮРИЙН ОРОЛЦОО ЧУХАЛ

scroll to top