Жагсаалын бэлтгэл хийлээ

379477374_833142031945629_3103298257645652157_n.jpg

        Аймгийн Бэлэн байдлын үзлэг зохион байгуулагдахтай холбогдуулан орон нутгийн алба, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүний бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулах зорилгоор жагсаалын бэлтгэлийг зохион байгууллаа.

scroll to top