Гэр хорооллын айл өрхүүдэд гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт зохион байгууллаа

387578254_1271879526850323_4207742601050837926_n.jpg

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдрийг энэ жил “Гамшигт тэсвэртэй ирээдүйн төлөө тэгш байдалтай тэмцэх нь” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Тэмдэглэлт өдрийн хүрээнд Сайнцагаан, Хулд, Эрдэнэдалай сумын гэр хорооллын айл өрхүүдэд гал түймрийн аюулгүй байдлыг хангуулах хяналт шалгалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.

Хяналт шалгалтын хүрээнд иргэд эвдрэл гэмтэлтэй пийшин зуух ашигласан, цахилгааны утсыг газарт булаагүй, хамгаалалтын бүрхүүлгүй ил дамжуулсан, эвдрэл гэмтэлтэй уртасгагч залгуур ашигладаг, цахилгаан утасны холболтыг шаардлагын дагуу хийгээгүй, ил задгай үнс нурам асгасан, шар өвс, малын тэжээл, ногоон өвсийг зориулалтын бусаар их хэмжээгээр хадгалсан, гэр хоорондын галын аюулгүй зай хэмжээг 5 метрээс дээш байхыг зөрчсөн зэрэг зөрчил дутагдал илэрч байна.

Дээрх зөрчлүүд нь гал түймэр гарах нөхцөлийг бүрдүүлж, таны амь нас эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учрах үндсэн шалтгаан тул та алба хаагчдын өгсөн зөвлөмжийг дагаж илэрсэн зөрчил дутагдлаа яаралтай арилгахыг анхааруулж байна

scroll to top