Хяналт шалгалт зохион байгуулж байна

387511309_1142979767046816_1507667904720197293_n.jpg

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу иргэн, хуулийн этгээдийн шатахуун түгээх станцын барилга байгууламжид гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг 2023 оны 07 дугаар сард зохион байгуулж, 13 аж ахуйн нэгж байгууллагат зохион байгуулж 91 зөрчил дутагдал илрүүлэн хугацаат үүрэг даалгаврыг өгч ажилласан.

Шатахуун түгээх станцуудад гал түймрийн аюулгүй байдлыг хангуулах, гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн албан шаардлага, мэдэгдлийн хэрэгжилтэд хяналт тавих гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг 2023 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 13-ний өдрүүдэд зохион байгуулан ажиллаж байна.

scroll to top