Хяналт шалгалт зохион байгууллаа

393626553_661080975812512_606325378918384522_n.jpg

            Сайхан-Овоо сумын дэлгүүр, худалдаа үйлчилгээний төвүүдэд  хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, барилга байгууламжид гал түймрийн аюулгүй байдлыг хангаж, ажилтан, үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй байдлыг хангах урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгч ажиллалаа.

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад иргэн бүрийн оролцоо чухал

scroll to top