Команд штабын сургууль зохион байгуулж байна

391667149_765982725332648_2774366593955031460_n.jpg

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийг Сайхан-Овоо суманд зохион байгуулж байна. Сургалт дадлагын хүрээнд сумын Онцгой комисс мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүний бэлтгэл бэлэн байдлыг үнэлэж, штабын дадлагыг зохион байгуулан болзошгүй аюул ослын үед шуурхай шийдвэр гаргах, хохирол багатай даван туулах чадавхыг бэхжүүлэх юм.

scroll to top