Команд штабын сургууль зохион байгууллаа

393774553_2783391615159690_7401601348201560796_n.jpg

Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит гамшгаас хамгаалах команд штабын сургуулийг 2023 оны 10 дугаар сарын 18-ний өдрөөс 19-ний өдрийн хугацаанд Адаацаг суманд зохион байгууллаа.

Сургалт дадлагат сумын Онцгой комисс, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүн хамрагдан астрономын 24, оперативын 168 цагийн дадлага ажлыг гүйцэтгэж, гамшгаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдлыг үнэлж, болзошгүй аюул ослын үед шуурхай шийдвэр гаргах, хохирол багатай даван туулах чадавхыг бэхжүүлэн ажиллалаа.

scroll to top