Тактикийн сургууль зохион байгууллаа

viber_image_2023-10-27_18-26-45-478.jpg

Дундговь аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газартай хамтран “Гал түймэр унтраах тархалтын сургууль” зохион байгууллаа. Сургууль, дадлагын хүрээнд объектын онцлогийг судалж, үйл ажиллагааны онцлогийг харгалзан гал унтраах үйл ажиллагааг шуурхай зохион байгуулах, гэнэтийн эмх замбараагүй байдал үүсэн нөхцөлд байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх тактикийг боловсрууллаа.

scroll to top