313341590_562616465669276_5255372732083179823_n.jpg

Албаны сургалт зохион байгууллаа

Онцгой байдлын алба хаагчдын албаны мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор шинэчлэн батлагдсан “Цэргийн нийтлэг дүрэм”, “Онцгой байдлын байгууллагын холбоо техник…

310079141_544729244124665_628217500917264177_n.jpg

АХА тэмцээн зохион байгууллаа

Алба хаагчдын бие бялдрын бэлтгэлжилтийг хангуулах, цэргийн хэргийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор зарлагдсан сарын аяны хүрээнд “Цэргийн нийтлэг дүрмүүд”-ээр АХА тэмцээн…

viber_image_2022-10-14_14-31-07-021.jpg

ӨДӨРЛӨГ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

“Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах олон улсын өдөр”-ийн хүрээнд алба сурталчилах нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгийн хүрээнд гал унтраах, зам…