279922505_4874692529308909_2501446474939597339_n.jpg

Бүтээлч ажил өрнүүлэв

Аймгийн Засаг Даргын захирамжаар томилогдсон Онцгой байдлын газрын ажлын хэсэг Дэлгэрхангай суманд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулан…

279513364_4874612415983587_2209438859120558863_n.jpg

Иргэдэд зөвлөмж брошур хүргэж байна

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах сургалт, нэгдсэн арга хэмжээ өнөөдөр Гурвансайхан, Дэлгэрхангай сумдад үргэлжилж байна. Сумдын гамшигтай тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх…

279096042_4871612106283618_4808139217638289042_n.jpg

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна

Орон нутгийн төрийн байгууллагуудын аюулгүй байдлыг хангуулах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чадавхыг нэмэгдүүлж, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулахаар аймгийн Засаг даргын захирамжийн…

279292018_4863990693712426_7115329525906087735_n.jpg

Сургалт зохион байгууллаа

Дундговь аймгийн Гурвансайхан сумын нутагт байрлах Салхитыг мөнгөний орд газар, Эрдэнэс силвер рисурс ХХК-ны ажилтан алба хаагчид, туслан гүйцэтгэгч компаниудын…

278706760_4857916994319796_688186146021840767_n.jpg

Сургалт зохион байгууллаа

Мэдээлэл холбоо сүлжээ төрийн өмчит ХХК-ий Дундговь аймгийн газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу байгууллагын ажилтан албан хаагчдад аюулт үзэгдэл ослоос урьдчилан…